Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2021/2022 г.

Мерки и правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19

20/09/2021

Графика за отваряне на офертите за извънкласни дейности

11/10/2021

Обява за провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2021/2022 г.

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност и Решение №118 на СОС от 15.03.2018г., ще се проведат конкурси за:

ИД „Обучение по Баскетбол за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София

ИД „Обучение по Кикбокс за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София

ИД „Обучение по Народни танци за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София

ИД „Обучение по Приложни изкуства за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София

ИД „Обучение по Футбол за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София

ИД „Обучение по Хип-хоп за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София

ИД „Обучение по Художествена гимнастика за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София

ИД „Обучение по Шахмат за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   ПРОЕКТ НА ДОГОВОР