Родителска среща на 14 октомври 2021г.

Графика за отваряне на офертите за извънкласни дейности

11/10/2021

Резултати от проведения конкурс за извънкласни дейности в 145 ОУ“Симеон Радев“

14/10/2021

Родителска среща на 14 октомври 2021г.

Уважаеми родители,

На 14 октомври 2021 г. /четвъртък/ , от 18.30 ч. ще се проведе онлайн родителска среща за всички класове във виртуалните стаи на класните ръководители.

Линкове на класните ръководители

от ръководството на 145 ОУ „Симеон Радев“