1. ноември – „Да се знае, да се помни …!“

5. в клас -„Най-усмихнат клас на България 2021″

24/10/2021

Информация във връзка с възстановяване на присъственото обучение за учениците от 1-4 клас

05/11/2021

1. ноември – „Да се знае, да се помни …!“

„Един народ, които има съзнание, култура, писменост и наука непременно ще има светла и трайна бъднина!“

Честит ден на народните будители!
Поклон пред делото на книжовниците, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на народа ни!