Информация във връзка с възстановяване на присъственото обучение за учениците от 1-4 клас

1. ноември – „Да се знае, да се помни …!“

01/11/2021

Нови насоки за обучение и действия в училищата

09/11/2021

Информация във връзка с възстановяване на присъственото обучение за учениците от 1-4 клас

Уважаеми родители,

Във връзка с възстановяване на присъственото обучение  за учениците от 1-4 клас включително в 145 ОУ „Симеон Радев“ трябва да бъде осигурена безопасна среда, която  включва едновременно наличие на следните условия:

* доставяне на  неинвазивни антигенни тестове за COVID 19.

* писмено декларирано съгласие на поне 50% на родителите на учениците в дадена  паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID- 19.

Учениците, чиито родителите са дали съгласие,  ще се тестват два пъти седмично с бързите антигенни тестове за COVID- 19, като вие ще трябва да попълните и представите в училището /Приложение 2/,  в електронен формат на имейл, определен за всеки клас от класния ръководител, или на хартия не по-късно от 12 часа на 8.11.2021г.       Родителите на учениците със специални образователни потребности декларират с декларация / Приложение 3/, че тестването  ще се извършва в домашни условия, и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларациите за съгласие от вас ще се приемат поне два дни предварително.

Тестовете на учениците (с изключение на учениците със специални образователни потребности) се извършват в класната стая на паралелката от медицинско лице и/или определен от директора педагогически или непедагогически специалист, като е допустимо участие на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване (зелен сертификат).

Училището ще организира асинхронно обучението на учениците, чиито родители не декларират съгласие за тестване  по определен от ръководството график.

Приложено изпращаме съответите декларации.

Декларация/ Приложение №2/

Декларация /Приложение №3/