Нови насоки за обучение и действия в училищата

Информация във връзка с възстановяване на присъственото обучение за учениците от 1-4 клас

05/11/2021

Организация на образователния процес на 15.11.2021 г. след изборите

09/11/2021

Нови насоки за обучение и действия в училищата

Уважаеми родители и колеги,

Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка със заповед на министъра на образование то и науката и на министъра на здравеопазването от 08.11.2021г.