Организация на образователния процес на 15.11.2021 г. след изборите

Нови насоки за обучение и действия в училищата

09/11/2021

Фотографията през погледа на Мартин и Яни!

11/11/2021

Организация на образователния процес на 15.11.2021 г. след изборите

Уважаеми родители и колеги,

Във връзка със заповед № РД09-4003/ 01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката на 15.11.2021 г. / понеделник, денят след изборите/ образователния процес в 145 ОУ „Симеон Радев“ ще се проведе за всички деца от IV група и за учениците от I – VII клас от разстояние в електронна среда с часовете от седмичното разсписание чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.