Организация на образователния процес на 22.11.2021 г. след изборите

Съобщение във връзка с обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/

12/11/2021

Два медала и грамоти за Мария Цонева от 1. а клас!

30/11/2021

Организация на образователния процес на 22.11.2021 г. след изборите

Уважаеми родители и колеги,

Във връзка със заповед № РД09-4465/17.11.2021 г. на министъра на образованието и науката на 22.11.2021 г. / понеделник, денят след изборите/ образователния процес в 145 ОУ „Симеон Радев“ ще се проведе за всички деца от IV група и за учениците от I – VII клас от разстояние в електронна среда с часовете от седмичното разсписание чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.