От деца за деца!

Матей от 3. б клас – „Читател на м. ноември 2021“

01/12/2021

Психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

14/12/2021

От деца за деца!

Учениците от 3. клас с голямо желание и ентусиазъм се включиха в благотворителната кампанията “Коледна звезда”. Нарисуваха прекрасни коледни картички с надеждата, че със средствата от продажбата им ще помогнат на деца, лишени от родителски грижи“.

3. а клас
3. в клас
3. б клас
3. в клас
3. б клас
3. г клас