Психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

От деца за деца!

07/12/2021

Медали за Александра, Виктор и Даниел от 3. а клас!

23/12/2021

Психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти на безплатна телефонна линия

Уважаеми ученици, родители, учители,

Уведомяваме Ви, че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Всеки, който има нужда от подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение, може да се обърне към специалисти.

График за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия.