Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от от 24.01.22 г. до 28.01.22 г.

My hometown!

14/01/2022

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 07.02.22 г. до 11.02.22 г.

06/02/2022

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от от 24.01.22 г. до 28.01.22 г.

Уважаеми ученици, родители и колеги,

съгласно заповед РД-01-21/21.01.2022 г. на СРЗИ и заповед РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката, учениците отV и VI клас, ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за периода от 24.01.22 г. до 28.01.22 г.

Учебните занятия за V-VI клас  са с продължителност на всеки час по 30 минути. Прилагаме Ви графика на часовете от V-VI  клас и седмичното разписание на часовете на V и VII клас.

Консултациите с психолога г-жа Десислава Колчевска за ученици от V-VI клас ще се провеждат по следния график.
Консултациите с педагогическия съветник г-жа Искра Причкапова по следния график.