Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 07.02.22 г. до 11.02.22 г.

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от от 24.01.22 г. до 28.01.22 г.

22/01/2022

За Апостола…! – 3. б клас

17/02/2022

Съобщение във връзка с обучението в електронна среда от 07.02.22 г. до 11.02.22 г.

Уважаеми ученици, родители и колеги,

съгласно заповед РД-01-40/ 03.02.2022 г. на СРЗИ,   от  07.02.2022г.   учениците от I до  VI клас ще се обучават присъствено. За учениците от VII клас обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за периода от  07.02.22 г. до 11.02.22  г.

Учебните занятия за VII клас  са с продължителност на всеки час по 30 минути. Прилагаме Ви графика на часовете от VII клас, а седмичното разписание на часовете на всички класове ще бъде предоставено от класните ръководители.

Консултациите с психолога г-жа Десислава Колчевска за ученици от VII клас ще се провеждат по следния график.
Консултациите с педагогическия съветник г-жа Искра Причкапова по следния график.