8 март – Международен ден на жената!

„България има бъдеще!“ -проект на 3. в клас

04/03/2022

Часът на Земята!

28/03/2022

8 март – Международен ден на жената!

Ако не стигнат всичките цветя
за тоя хубав ден, от слънце ярък,
ще нарисувам нови през нощта,
да бъдат твоя нов подарък.