Родителска среща

Децата днес празнуват!

01/06/2022

145. ОУ с най-висок резултат от нво в 4. клас! 29/06/2022

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 21 юни 2022 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за първи клас и подготвителните групи в 145 ОУ „Симеон Радев“ за предстоящата 2022/2023 учебна година.

Списъци на децата и учениците по паралелки ще има на входа на училището. Моля да се има предвид, че списъците ще бъдат по входящ номер и дата на записването.

от ръководството на 145 ОУ „Симеон Радев“