Тържествено изпращане на 7. клас – Випуск 2022!

145. ОУ с най-висок резултат от нво в 4. клас! 29/06/2022

На добър час, седмоклaсници!

06/07/2022

Тържествено изпращане на 7. клас – Випуск 2022!