На добър час, седмоклaсници!

Тържествено изпращане на 7. клас – Випуск 2022!

29/06/2022

Родителска среща

05/09/2022

На добър час, седмоклaсници!

Тържествено изпращане на  випуск 2022!
Ден на раздяла с любимите учители!