Родителска среща

На добър час, седмоклaсници!

06/07/2022

Първи учебен ден!

14/09/2022

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 13 септември 2022 г.  от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за подготвителните групи ,първи клас, II „г“ клас ,V-те класове и VI „г“ клас в 145 ОУ „Симеон Радев“ за предстоящата 2022/2023 учебна година.

от ръководството на 145 ОУ „Симеон Радев“