Първи учебен ден!

Родителска среща

05/09/2022

Профилактика срещу развиване на кариес!

27/09/2022

Първи учебен ден!

Тържествено откриване на учебната година 2022/2023
15.09.2022 г. – 10:00 ч.