Денят на Св. Мартин!

4. а клас – Проекти на тема „Кръговрат на водата“

10/11/2022

16 ноември – Международен ден на толерантността!

16/11/2022

Денят на Св. Мартин!

Учениците от 4. б клас, изучаващи немски език към Сдружение „Фридрих Шилер“, отбелязаха деня на Св. Мартин.