Ден на таланта!

Земята е нашето игрище! Нека да играем на чисто!

28/11/2022

Благотвотителна иницаитива „Коледна звезда“

04/12/2022

Ден на таланта!

На 30.11.2022 г. в Актовата зала на 145. ОУ се проведе Ден на таланта – Първи кръг за начален курс. Насладихме се на прекрасните изпълнения на участниците. Компетентното жури даде своите оценки и препоръки за следващия кръг.