Родителска среща

Светли празници от 4. Б клас!

24/12/2022

Медали за Иван и Адриана от 3. б клас!

13/01/2023

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 12 януари 2023 г.  от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за  всички класове  в 145 ОУ „Симеон Радев“.

от ръководството на 145 ОУ „Симеон Радев“