„Ще спасиш ли утре?“

„Обичаят „Кукери“

26/01/2023

4.б клас – Кукерски маски

29/01/2023

„Ще спасиш ли утре?“

Спасителите, представители на Сдружение „Аварийно спасяване“ Пловдив и инициатива „Капачки за бъдеще“, г-жа Ивелина Попова и г-н Атанас Атанасов, баща на Лилия от 4. б клас, проведоха учебен курс по долекарска помощ на четвъртокласниците. Научиха ги как да окажат първа помощ при загуба на съзнание, кръвотечение, алергична реакция, задавяне и други.
Благодарим им!