4.б клас – Кукерски маски

„Ще спасиш ли утре?“

26/01/2023

4. в клас – За кукерите, традиции и обичаи!

30/01/2023

4.б клас – Кукерски маски

Учениците от 4. б клас изработиха интересни кукерски маски, в часа по Технологии и предприемачество, с преподавател г-жа Даниела Панова.