4. в клас – За кукерите, традиции и обичаи!

4.б клас – Кукерски маски

29/01/2023

Отлично представяне на 3. б клас!

07/02/2023

4. в клас – За кукерите, традиции и обичаи!

Учениците от 4. в клас имаха интересен интердисциплинарен урок по четене и изобразително изкуство на тема „Кукери“. Четоха произведението „За кукерите и едно магаренце“ на Катя Милушева, от което се запознаха със спомените на едно дете за кукерите и традициите и обичаите свързани с тях. Беседваха по темата и чрез презентация научиха какви ритуали и специфични обреди се спазват в различните кайща на България по време на кукерските танци. Разделени на групи, те пресъздадоха с четки и бои характерните костюми за осем региона. Редактираха текст и извлякоха важната информация от него, която им помогна да изградят представа за костюмите на кукерите от съответната област. Справиха се чудесно.