Областен кръг на националното състезание по компютърно моделиране за ученици от III клас в 145 ОУ „Симеон Радев“.

Отлично представяне на 3. б клас!

07/02/2023

„150 години безсмъртие!“

19/02/2023

Областен кръг на националното състезание по компютърно моделиране за ученици от III клас в 145 ОУ „Симеон Радев“.

Областният кръг на националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе на 18.02.2023 г. /събота/ от 10:30 часа, както следва:

За учениците от III клас в 145. ОУ „Симеон Радев“, ж.к. “Младост-1А“; ул. „Ресен“ №1;

Учениците, класирани за областен кръг на състезанието, следва да се явят на 18.02.2023 г. в 09:30 часа, но не по-късно от 10:00 часа, в 145 ОУ /за класираните учениците от III клас/

Времетраенето на областния кръг е 100 минути;

Учениците могат да носят собствени слушалки с/без микрофон (задължително с кабелно свързване 3,5 милиметров жак или USB интерфейс) за слушане или записване на собствен звук. (училищата не подсигуряват индивидуални слушалки на участниците)