Дни на ученическото самоуправление!

Медали за Мария от 2.а клас!

10/03/2023

Как се създават ароматите на храните?!

17/03/2023

Дни на ученическото самоуправление!

Сияна и Ася от 6. клас влязоха в ролята на преподаватели. Представиха интересни уроци по български език и математика в 4. б и 4. в клас. Класните ръководители на двата класа дадоха отлична оценка на чаровните преподавателки за тяхната предварителна подготовка, за интересните презентации и за умението им да задържат вниманието и интереса на учениците.