Как се създават ароматите на храните?!

Дни на ученическото самоуправление!

17/03/2023

Честита пролет!

22/03/2023

Как се създават ароматите на храните?!

Днес г-жа Йоана Попова, майка на Васил от 4. б клас, запозна учениците с професията „търговец“ и им разказа как се създават ароматите на храните.
Благодарим на г-жа Попова за интересната беседа и за възможността да опитаме, първи, хранителни продукти, които все още не се продават на пазара!