Национален кръг на олимпиадата по физика за 2022-2023 г.

Весела ваканция!

08/04/2023

Конкурс за столово хранене в 145.ОУ „Симеон Радев“

16/05/2023

Национален кръг на олимпиадата по физика за 2022-2023 г.

На 21, 22 и 23 април 2023 г. 145 ОУ „Симеон Радев“ беше домакин на Националния кръг на олимпиадата по физика. Събитието беше организирано от МОН, РУО София-град и 145 ОУ „Симеон Радев“. На откриването на олимпиадата присъстваха експерти от МОН, от РУО София-град, участниците в олимпиадата и техните учители, много гости и приятели на физиката.

Националният кръг на олимпиадата се проведе в два дни, като на 22 април беше теоретичният кръг, а на 23 април – експерименталният етап. Официалното награждаване на победителите в I-ва, II-ра, III-та и IV-та състезателна група се проведе на 22 април, след публично разсекретяване на резултатите. Излъчените участници от теоретичния етап на V-та състезателна група продължиха в експерименталния етап на състезанието на следващия ден, в края на който бяха обявени победителите.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА