Родителска среща

<Резултати от НВО в 145 ОУ"Симеон Радев"

29/06/2023

Откриване на учебната година в 145 ОУ“Симеон Радев“

14/09/2023

Родителска среща

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ЗА ПЪРВИ КЛАС – I „а“, I „б“, I „в“, I „г“, I „д“

и IV група/6-годишни/ – ПГ „а“, ПГ „б“ , ПГ „в“

ЗА ПЕТИ КЛАС – V“а“, V „б“, V“в“, V „г“

III „а“ и VI „г“ класове

ще се проведе на 12.09.2023 г. /вторник/ от 17.30г.

разпределението на класовете по стаи и списъците с разпределението на децата и учениците по класове ще бъдат поставени на входа на училището непосредствено преди родителската среща.

Списъците по класове на първите класове и на ПГ ще бъдат по входящи номера от записването на децата и учениците в 145.ОУ“Симеон Радев“