Откриване на учебната година в 145 ОУ“Симеон Радев“

Родителска среща

05/09/2023

Ден на учителя!

05/10/2023

Откриване на учебната година в 145 ОУ“Симеон Радев“

Уважаеми родители,

Откриването на учебната година на 15 септември 2023 г. ще започне от 10.00ч. в двора на училището.

На добър час 145-то училище!

От ръководството