Ден на учителя!

Откриване на учебната година в 145 ОУ“Симеон Радев“

14/09/2023

Учим се от мъдростта на по-възрастните!

05/10/2023

Ден на учителя!