Първи клас на екскурзия в Благоевград!

Учим се от мъдростта на по-възрастните!

05/10/2023

Извънкласни дейности в 145 ОУ“Симеон Радев“

16/10/2023

Първи клас на екскурзия в Благоевград!

Учениците от 1. клас посетиха Общински куклен театър в Благоевград, за да гледат съвременната драматизация на популярната приказка на братя Грим „Бременските музиканти“. Първокласниците бяха впечатлени от пъстрия спектакъл, играта на куклените актьори, уникалните костюми, песните и танците.
С помощта на актьорите си направиха и красиви петлета.