Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласна дейност

Извънкласни дейности в 145 ОУ“Симеон Радев“

16/10/2023
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
23/10/2023

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласна дейност

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност и Решение №118 на СОС от 15.03.2018г., ще се проведе конкурс за ИД „Обучение по спорта „Спортни танци“ за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София при посочените изисквания.

1. Обява за провеждане на извънкласна дейност„Обучение по спорта „Спортни танци“ за възрастова група от 6 до 13 години на учениците от 145 ОУ „Симеон Радев“.

2. Заявление за участие в конкурс по чл.9, ал.2 от ПРАВИЛАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ“

3. Приложение №1 – Проект за договор