РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласна дейност

16/10/2023

Съобщение

08/11/2023
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 25 октомври 2023 г., от 17.30 ч.

ще се проведе родителска среща за всички класове в 145.ОУ“Симеон Радев“.

от ръководството на 145.ОУ“Симеон Радев“