Съобщение

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
23/10/2023

1.д клас – Нека доброто започне от теб!

15/11/2023

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПО ИНИЦИАТИВА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 145.ОУ „СИМЕОН РАДЕВ“ И СЛЕД ОБСЪЖДАНЕ С УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 ОУ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 12.10.2023 г. ГЛАСУВА РЕШЕНИЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА.

            УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА  ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ  IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДО VII КЛАС НОСЕНЕТО НА ПОНЕ ЕДИН ОТ ДВАТА ЕЛЕМЕНТА НА УЧЕНИЧЕСКАТА УНИФОРМА Е ЖЕЛАТЕЛНО.

            РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИ, НЯМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАКУПЯТ ЕЛЕМЕНТ ОТ УНИФОРМАТА, ДА ИЗПРАЩАТ ДЕЦАТА СИ В ПРИЛИЧЕН ВЪНШЕН ВИД, УКАЗАН В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ОТ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА Е ЖЕЛАТЕЛНО ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ДО VII КЛАС ДА НОСЯТ ДВА ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКАТА УНИФОРМА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ“