Ние сме отбор!

Моята професия!

16/11/2023

Златен медал за Дамян от 2. а клас!

17/11/2023

Ние сме отбор!

16 ноември- “Денят на толерантността”. Уважение, доброта, разбиране и подкрепа, така учениците от 1.в клас описаха думата толерантност. След това всеки написа по една дума върху отпечатък от ръката си и го закачиха на специално табло в класната стая. Така децата си обещаха да не забравят да бъдат мили един към друг всеки ден.