Отлично представяне на Коледното математическо състезание на Детската академия на науките

Световен ден за борба със спин!

02/12/2023

Коледна работилница – 1. клас!

21/12/2023

Отлично представяне на Коледното математическо състезание на Детската академия на науките

Детска академия на науките, изкуствата и спорта: Коледно математическо състезание за деца от предучилищна възраст.
Грамоти за отлично представяне получиха Борис Кирилов ПГ А и Кая Бижева ПГ А, Николай Марков ПГ в.
Браво на отлично представилите се ! Браво на всички участници, 145 ОУ“Симеон Радев“ се гордее с Вас!

Браво на отлично представилите се ! Браво на всички участници, 145 ОУ“Симеон Радев“ се гордее с Вас!