Кукерите – силата да прогониш злото!

Поздравления за Никола и Дария от 1. в клас!

26/01/2024

145 ОУ“Симеон Радев“ кандидатства по проекти на МОН за строителство и реконструкция

30/01/2024

Кукерите – силата да прогониш злото!

Учениците от 4. Б клас изработиха и представиха пред съучениците си интереси проекти, свързани с обичая „кукери“ в различните краища на България.