145 ОУ“Симеон Радев“ кандидатства по проекти на МОН за строителство и реконструкция

Кукерите – силата да прогониш злото!

28/01/2024

Областен кръг на Националното състезание по компютърно моделиране

07/02/2024

145 ОУ“Симеон Радев“ кандидатства по проекти на МОН за строителство и реконструкция

145 ОУ“Симеон Радев“ кандидатства по проекти на МОН за строителство и реконструкция

Училището кандидатства по нови програми на МОН, свързани с реконструкция, дострояване и ново строителство на сградата и дворното пространство на 145 ОУ“Симеон Радев“. В началото на януари бяха подадени документи по две програми, за които е изготвена документация и три проектни предложения:

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026г.
• Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2026г.
• Модул 2 – „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ .
• ДЕЙНОСТ I – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нова сграда за детска ясла/детска градина;
• ДЕЙНОСТ II – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на пристрояване, надстрояване, реконструкция на съществуваща сграда на детска ясла/детска градина.

От повече от десет години учителският колектив, част от родителите и ръководството на училището полага усилия за подобряване на състоянието на сградата и за прилагане на иновативен подход при създаване на нова, красива, функционална и модерна среда за учениците в 145 ОУ“Симеон Радев“. Идеите, които следваме са в основата на новите проектни предложения с които кандидатстваме за одобрение от МОН, а именно:
Спорт в училище за всички:
Предложението е новият физкултурен салон се разполага в Североизточната част на парцела, с удобен достъп от улицата от северозапад, с паркинг за посетители и отделен вход за жителите на кварталната общност. Това позволява отделянето на ползвателите на сградата и удачното им комбиниране в ползването на новата спортна база.
Форумно пространство
– Предложението е превръщане на Концертната зала във форумно пространство, свързващо визуално всички основни пространства, превръщащо се в сърце на сградата. Място за събиране, празници, столова, театрални представления, концерти, културни мероприятия за кварталната общност.
Училище за “най- малките”
Предложението е за изграждане на нова сграда за за най-малките, се разполагат в тихата източна част на парцела,зона максимално “закътана” и спокойна. В непосредствена близост се разполага и зона за игра и почивка на открито. Предвижда се изграждането на топла връзка към съществуващата сграда на училището от форумното пространство.