Областен кръг на Националното състезание по компютърно моделиране

145 ОУ“Симеон Радев“ кандидатства по проекти на МОН за строителство и реконструкция

30/01/2024

Шоуто на талантите!

15/02/2024

Областен кръг на Националното състезание по компютърно моделиране

Областният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе на 17.02.2024 г. (събота) от 10:30 часа, както следва:

1. В 145. ОУ „Симеон Радев“, за учениците от III клас, от следните училища: 8 СУ, 68. СУ, 81. СУ, 108. СУ, 118.СУ, 131. СУ, 145. ОУ, 150. ОУ.
2. В ЧОУ „Питагор“, за учениците от III клас, от следните училища: 17 СУ, 25. ОУ, 105. СУ, ЧОУ „Питагор“, ЧОУ „Томас Едисън“, ЧОУ „Св. Климент Охридски“.
3. В 43. ОУ „Христо Смирненски“ за учениците от III клас, от следните училища: 16 ОУ, 43. ОУ, 85. СУ, 107. ОУ, 112. ОУ, 122. ОУ, ЧСУ „Дружба“, ЧОУ „Образователни технологии“.
4. В 93. СУ „Александър Теодоров–Балан“, за учениците от IV клас, от следните училища: 8 СУ, 23. СУ, 68. СУ, 81. СУ, 85. СУ, 105. СУ, 108. СУ, 112. ОУ, 118. СУ, 131. СУ, 145. ОУ, 150. ОУ, ЧОУ „Св. Климент Охридски“, ЧОУ „Образователни технологии“
5. В 97. СУ „Братя Миладинови“, за учениците от IV клас, от следните училища: 16 ОУ, 17. СУ, 19. СУ, 25. ОУ, 43. ОУ, 74. СУ, 79. СУ, 102. ОУ, 107. ОУ, 122. ОУ, ЧОУ „Томас Едисън“, ЧОУ „Питагор“, ЧСУ „Дружба“.

Учениците, класирани за областен кръг на състезанието, следва да се явят на 17.02.2024 г. в 09:30 часа, но не по-късно от 10:00 часа, в училището, в което са разпределени, като ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (ученическа лична карта).

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на състезанието, следва в срок до 15.02.2024 г. да изпратят по служебен път на 145. ОУ – училище координатор, на имейл: km_145oy@abv.bg, списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Квесторите следва да се явят в съответното училище домакин, в което са разпределени на 17.02.2024 г. в 09:00 часа за инструктаж.

Учениците могат да носят собствени слушалки с/без микрофон (задължително с кабелно свързване 3,5 милиметров жак или USB интерфейс) за слушане или записване на собствен звук. (училищата не подсигуряват индивидуални слушалки на участниците).