Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласна дейност

Златен медал и купа за Райна от 1. б клас!

18/06/2024

145.ОУ на първо място!

24/06/2024

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласна дейност

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка с правилата за осъществяване на извънкласна дейност и Решение №118 на СОС от 15.03.2018г., ще се проведе конкурс за:

ИД „Обучение по Немски език за възрастова група от 6 до 13 години“ и за ИД „Обучение по Английски език за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“- район „Младост “, гр. София при посочените изисквания.

Обява за конкурс за ИД „Обучение по английски език за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“

Обява за конкурс за ИД „Обучение по немски език за възрастова група от 6 до 13 години“ в 145 ОУ „ Симеон Радев“

Приложение 1Проект на договор

Заявление за участие