Отваряне на офертите за извънклани дейности

145.ОУ на първо място!

24/06/2024

Родителска среща

04/07/2024

Отваряне на офертите за извънклани дейности

Отварянето на офертите за извънкласни дейности ще се осъществи на 03 юли 2024 година от 11:30 ч.

От Ръководството