Родителска среща

Отваряне на офертите за извънклани дейности

03/07/2024

Тържество за изпращане на учениците от VII клас, Випуск 2024 г.

05/07/2024

Родителска среща

Уважаеми родители,
На 10 септември 2024 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за следните класове:
*  IV група /6 годишни/- полудневни – паралелки  ПГ „а“, ПГ „б“, ПГ „в“, ПГ „г“;
*  I клас – паралелки      I „а“, I „б“, I „в“, I „г“, I „д“ ;
*  IV„а“ клас
*  V клас – V „а “, V „б “, V „в “, V „г “
Информация за родителите на децата в първи клас:
* Разпределение на учениците по класове с класните ръководители и определените стаи ще бъде публикувано преди родителската среща.
* В 145 ОУ “Симеон Радев“ храната се приготвя в ученическия стол. Цената на купоните за стол са: за обяд 4.98 лева и за 2 комплексни закуски/напитка и закуска/, всяка от които  с цена 1.75 лева. Общо 8,48 лв. на ден. Купоните се заплащат по банков път:
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ГАЛИНА НИКОЛОВА
Банкова сметка:
Юробанк България АД
IBAN: BG 65 BPBI 7942 10 22343802
BIC: BPBIBGSF
Основание за плащане:
Клас, Име на дете, Период
 
*  Учениците в първи клас ще изучават в избираемите учебни часове /ИУЧ/:
2 часа Български език и литература и 1 час математика.
 
* Сайт на фирмата , на който може да поръчате елементи на униформата на 145 ОУ “Симеон Радев“ е https://toddis.eu/145ou/ . Паролата за вход в електронния магазин на ТОДИС е : 145ou2024
Желателно е децата Ви да бъдат с униформата на първия учебен ден на  16 септември от 10 ч.
* Родителите, на които децата ще изучават немски език със Сдружение „Фридрих Шилер“ могат да се свържат за информация на тел.0884 153 478, а тези, които ще изучават английски език със Сдружение  „Чарлс Дикенс“  на тел.0885 455 223.
*
Информация от класните ръководители на първи клас за необходимите пособия.