Тържество за изпращане на учениците от VII клас, Випуск 2024 г.

Родителска среща

04/07/2024

Тържество за изпращане на учениците от VII клас, Випуск 2024 г.

На официалното завършване на седмокласниците Випуск 2024 г. присъстваха ученици, родители и учители. Официални гости на тържеството бяха д-р Ваня Кастрева, Началник на РУО София-град и заместник кмета по образованието на район Младост, г-н Страшимир Димитров. Те връчиха грамоти на ученичката Стела Евгениева Георгиева, която е със 100 точки на НВО по БЕЛ и 100 точки на НВО по Математика. Грамоти и юбилейни издания на „Рибния буквар“ на Петър Берон получиха 26 седмокласници за отличен успех в прогимназиален етап, а ученичката Леа Александрова Политова и за 100 точки на НВО по БЕЛ.