5. клас

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 20212022 ГОДИНА

През учебната 2021/2022 година 145. ОУ "Симеон Радев“ ще приема ученици в:

⦿ 5 /пет / паралелки пети клас;
⦿ общо 145 места.

  • За изпълнение на училищния план-прием, училищната комисия, която приема заявленията за преместване в V клас разработва критерии за преместване, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места.
  • Критериите на комисията се публикуват на интернет страницата на училището.