S4B: Дигитални меки умения за смесено обучение

Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

07/12/2022

S4B: Дигитални меки умения за смесено обучение

S4B – Digital Soft Skills for Blended Learning

Бихме искали да Ви представим проект S4B: Дигитални меки умения за смесено обучение. Общата цел на проекта S4B е укрепване и подпомагане на учителската професия чрез създаването на иновативни методи, насочени към подобряване на ключовите способности и нагласи, необходими за ефективното прилагане на дигиталното обучение и правилното функциониране в новата образователна реалност.

За да се постигне това, проектът има следните цели:

 • Да изгради силна партньорска мрежа от 7 участващи организации в 4 европейски държави.
 • Да разработи система за обучение по умения за учене, основана на практически дейности.
 • Да обучи учителите на този прост и ефективен метод за придобиване на умения, основан на видеа и задачи, които ще създадат навици за постигане на успехи.
  • ОТКРИВАНЕ НА ПЪТЯ: помощен инструментариум за учители и образователни експерти под формата на изследователски доклад, чиято цел е да се създаде карта на 12-те най-важни меки умения, необходими за ефективно и успешно управление на цифровия учебен процес.
  • ПРЕМИНАВАНЕ ПО ПЪТЯ: дидактически инструментариум, целящ да подпомогне учителите и образователния персонал в процеса на придобиване и усъвършенстване на техните меки умения, необходими за подобряване на педагогическата им работа в цифрова среда.
  • УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ПО ПЪТЯ: наръчник с насоки за практическо прилагане на изследователския доклад, в който са очертани 12-те ключови цифрови умения, както и инструментариума за обучение.
  • Да предложим подкрепа на образователната система в процеса на цифрова трансформация на образованието.
  • Обща информация
   • №: 2021-1-BG01-KA220-SCH-000032462
   • Финансираща програма: Еразъм+, KA220- Партньорства за сътрудничество в сферата на училищното образование
   • Продължителност: 1.11.2021 – 31.10.2023
   • Партньори: 145 училище „Симеон Радев“- България, Сдружение Знам и мога- България, CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE TIMISOARA ASOCIATIA- Румъния, GROWTH COOP S.COOP.AND- Spain, ASDPESO- Португалия, LICEUL TEORETIC „WILLIAM SHAKESPEARE“- Romania, Colegio Séneca S.C.A.- Испания;