Откриване на учебната 2020/21 година на 15 септември 2020г.

Родителска среща за учебната 2020/21 година

03/09/2020

Противоепидемични мерки в 145 ОУ“Симеон Радев“

18/09/2020

Откриване на учебната 2020/21 година на 15 септември 2020г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,

15-ти септември е на прага ни! Пожелаваме ви новата учебна година да бъде ползотворна, спокойна и изпълнена с приятни емоции. Очакваме Ви с нетърпение в двора на 145 ОУ „Симеон Радев“ по приложения график и при стриктното спазване на противоепидемичните мерки, за да споделим заедно емоцията от едно ново пътешествие в света на знанието. Вярваме, че в тази различна ситуация ще се справим заедно и с общи усилия ще постигнем желаните резултати.

Моля всички родители, деца, ученици и служители да носят лични предпазни средства (маска и/или шлем) ) и да спазват отстояние 1,5 м един от друг.

График, по който учениците ще влизат в сградата на училището на 15 септември 2020 година:

 1. Децата и учениците от подготвителните групи и 1 клас влизат през главния вход в сградата на училището в 9:45 ч. само с класните си ръководители (децата, учениците и учителите задължително трябва да са с маски). От 10:00 ч. в концертната зала на училището за тях откриването на новата учебна година ще започне с детски спектакъл „Кой ще спаси змея“ на театър „Вилекула“ – с продължителност 30 минути. По време на спектакъла всички деца,  ученици и учители са с маски и задължително сядат през стол и през ред. В класната си стая децата и учениците могат да свалят маските си. В коридорите, тоалетните и общите помещения задължително ще носят маски. Излизат от училище с класните си ръководители в 11:15 ч., както следва:
 2. ПГ „а“, „б“, „в“ и I „д“ – през вход/изход 2 /откъм бл. 555/
 3. I „а“, „б“, „в“, „г“ клас – през главния вход/изход
 • Учениците от II клас влизат в сградата на училището в10:10 ч. с класните си ръководители през вход/изход 2/откъм бл. 555/ и излизат от училището в 10:45 ч., както следва:
 • II „а“ „б“, „в“, „г“, и „д“ клас през вход/изход 2 /откъм бл. 555/
 • Учениците от III клас влизат в сградата на училището в10:10 ч. с класните си ръководители през главния вход и излизат от училището в 10:55 ч. както следва:
 • III „а” и „б“ – през допълнителен вход/изход 3/откъм физкултурния салон/
 • III „в”, „д“ и „г“ – през вход/изход 2 /откъм бл. 555/
 • Учениците от IV клас влизат в сградата на училището в10:20 ч. с класните си ръководители, както следва:
 • IV  „б“, г“, „д“, „ж“ – през главния вход/изход
 • IV  „а“, в“, „е“ – през вход/изход 2 /откъм бл. 555/

Учениците от IV клас излизат от училището в11:05 ч., както следва:

 • IV  „б“, г“, „д“, „ж“ – през допълнителен вход/изход 3/откъм физкултурния салон/
 • IV  „а“, в“, „е“    през вход/изход 2 /откъм бл. 555/
 • Учениците от VVII клас влизат в сградата на училището в11:45 ч. с класните си ръководители както следва:
 • V „а“, „б“ и „г“, VI „в“, VII „б“, „в“ – през главния вход/изход
 • V „в“, „д“, VI „а“, „б“, „г“, „д“, VII „а“, „г“ – през  вход/изход 2 /откъм бл. 555/

Учениците от V – VII клас излизат от училището в12:25 ч., както следва:

 • V „а“, „б“ и „г“, VI „в“, VII „б“, „в“ – през главния вход/изход
 • V „в“, „д“, VI „а“, „б“, „г“, „д“, VII „а“, „г“ – през вход/изход 2 /откъм бл. 555/

Забележка: Класните ръководители изчакват децата и учениците на точно определени места в двора, след което влизат в сградата на училището, при спазване на противоепидемичните мерки и отстояние един от друг.